Datoteke k predpisu

Ime predpisaObjavljeno
Odlok o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Bovec 6. 7. 2018 Uradni list št. 46
Nazaj