VABILO

V skladu z 22. členom Poslovnika Občinskega sveta Obdine Bovec sklicujem 5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v torek, 22. novembra 2016 ob 18. uri v mali dvorani Kulturnega doma v Bovcu.

DNEVNI RED:

  1. zapisnik 14. redne seje in poročilo 4. korespodenčne seje
  2. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin (hitri postopek)
  3. Rabalans proračuna Občine Bovec
  4. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

 

1. točka:
– Zapisnik 14. redne seje
– Poročilo 4. korespondenčne seje

2. točka:
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin (hitri postopek)
– Obrazložitev  Odloka o ustanovitvi javnega zavoda

3.točka:
– Rebalans proračuna Občine Bovec – NRP
– Rebalans proračuna Občine Bovec – POSEBNI DEL
– Rebalans proračuna Občine Bovec – SPLOŠNI DEL
– Rebalans proračuna Občine Bovec – ODLOK
– Rebalans proračuna Občine Bovec

 

Lep pozdrav.
župan Občine Bovec
Valter Mlekuž