VABILO

Vabim Vas na 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 18.1.2018, ob 18:00 v mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

 

DNEVNI RED:

  1. Zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
  2. Poročilo o delovanju Javnega zavoda Sončni Kanin
  3. Informacija o upravljanju letališča
  4. Letni načrt pridobivanja in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec v letu 2018
  5. Proračun Občine Bovec za leto 2018 – 1. branje
  6. Informacije o aktualnih zadevah
  7. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

 

 

Lep pozdrav.
župan Občine Bovec
Valter Mlekuž

 

Vabljeni:
-Marjan Skornišek k točki 2
-Damjan Cehner k točki 3

 

 

GRADIVO

1.točka:
–  Zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
–  Poročilo o delovanju Javnega zavoda Sončni Kanin

4. točka:
– Letni načrt pridobivanja in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec v letu 2018

5. točka:
– Načrt NRP 2018-2021
– Proračun – posebni del
– Proračun – splošni del
– Odlok o Proračunu Občine Bovec za leto 2018
– Obrazložitve