VABILO

Vabim Vas na 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 14.12.2017, ob 18:00 v mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

 

DNEVNI RED:
1. Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
2. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bovec
3. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občine Bovec
4. Rebalans proračuna Občine Bovec 2017
5. Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s projektom izgradnje kablovoda 2x20kV RTP Kobarid-RP Bovec in ureditve kolesarske poti od Kobarida do Bovca
6. Ažuriranje podatkov v Načrtu razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Bovec
7. Sklep o poračunu cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2017
8. Sprememba cenika za Avtodomsko postajališče Dvor Bovec
9. Model skupnostnega pristopa krepitve zdravja ter nadgradnja – razvoj preventivnih programov v lokalnih skupnostih (informacija)
10. Informacije o aktualnih zadevah
11. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

 

 

Lep pozdrav.
župan Občine Bovec
Valter Mlekuž

 

Vabljeni:
-Marjan Skornišek k točki 8
-Marko Vudrag (NIJZ Nova Gorica ) k točki 9

 

 

GRADIVO

1.točka:
– Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
–  Opozorilo Ministrstva za javno upravo
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bovec

3. točka:
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občine Bovec
– Zapisnik statutarno pravne komisije

4. točka:
Načrt NRP 2017-2020
– Rebalans – posebni del
Rebalans – splošni del
Odlok o rebalansu
Obrazložitve
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
– Načrt pridobivanja premičnega premoženja

5. točka:
Zapisnik seje odbora za gospodarstvo in GSJ
Predlog sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s projektom izgradnje kablovoda 2x20kV RTP Kobarid-RP Bovec in ureditve kolesarske poti od Kobarida do Bovca
Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s projektom izgradnje kablovoda 2 x 20 kV RTP Kobarid – RP Bovecin ureditve kolesarske poti od Kobarida do Bovca

6. točka:
– Predlog sklepa o ažuriranju podatkov v Načrtu razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Bovec
-Načrt

7.točka:
Sklep o poračunu cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2017

8. točka:
Sprememba cenika za Avtodomsko postajališče Dvor Bovec