VABILO

Vabim Vas na 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 19.10.2017, ob 18:00 v mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

 

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA

  1. Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
  2. Predlog imenovanja članov nadzornega sveta DOLB Bovec d.o.o.
  3. Volitve za elektorje in kandidate v Državni svet
  4. Informacija glede Sklepa župana o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Bovec
  5. Sklep o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v družbo z omejeno odgovornostjo (Dodatno gradivo bo poslano naknadno)
  6. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli številka 4180/72 k.o. (2211) Čezsoča
  7. Informacije o aktualnih zadevah
  8. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav.

župan Občine Bovec
Valter Mlekuž

Vabljeni:

  • k točki 2: Rajko Leban, Matjaž Bremec
  • k točki 3: Uroš Brežan

  

GRADIVO

1.točka:
– Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
– Predlog imenovanja članov nadzornega sveta DOLB Bovec d.o.o.

3. točka:
 – Volitve za elektorje in kandidate v Državni svet

4. točka:
– Sklep župana o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Bovec

5. točka:
– Predlog o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v družbo z omejeno odgovornostjo

6. točka:
– Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parceli številka 4180/72 k.o. (2211) Čezsoča