VABILO

Vabim Vas na 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 21.09.2017, ob 18.00  v mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

 

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA

 1. Zapisnik  20. redne seje, 6. in 7. izredne seje in poročilo 7.in 8. korespodenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec
 2. Polletni obračun
 3. Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženem Občine Bovec v letu 2017
 4. Rebalans proračuna Občine Bovec
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin – 1. branje
 6. Poročilo DOLB Bovec d.o.o. o izvedenih aktivnostih v času od 9.8.2017 do 15.9.2017
 7. Poročilo v.d. direktorja javnega zavoda Turizem Dolina Soče o poletni sezoni
 8. Potrditev prokurista za agencijsko dejavnost v javnem zavodu Turizem dolina Soče
 9. Poročilo v. d. direktorja javnega zavoda Sončni Kanin
 10. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parcelah številka 4188/27 in 4188/26, obe k.o. (2211 Čezsoča)
 11. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parcelah številka 8102/15, 8102/16, 8102/17, 8104/4, vse k.o. (2207 Bovec)
 12. Informacije o aktualnih zadevah
 13. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav.

župan Občine Bovec
Valter Mlekuž

 

Vabljeni:

– Suzana Konec
– Silvo Hrovat
– Janko Humar
– Marjan Skornišek

 

  

GRADIVO

1.točka:
– Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
– Zapisnik 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Bovec
– Zapisnik 7. izredne seje Občinskega sveta Občine Bovec
– Poročilo 7.korespodenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec
– Poročilo 8.korespodenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
-Polletni obračun

3. točka:
 – Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženem Občine Bovec v letu 2017

4.točka:
– Rebalans 2017-3-NRP
– Rebalans 2017-3-Obrazložitev
– Rebalans 2017-3-Odlok
– Rebalans 2017-3-posebni del
– Rebalans 2017-3-splošni del
– Evidenca sklepov prerazporeditve proračunskih sredstev

5. točka:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin
– Soglasje k določitvi upravljalca avtodomskega postajališča

6. točka:
– Poročilo DOLB Bovec d.o.o.

8. točka:
– Odločba o dodelitvi licence o organiziranju turističnih aranžmajev
– Odločba o dodelitvi licence o prodai turističnih aranžmajev
– Sklep Zavoda TDS
– Predlog potrditve prokurista za agencijsko dejavnostv javnem zavodu Turizem Dolina Soče

10. točka:
– Ukinitev statusa grajenega javnega dobra

11. točka:
– Ukinitev statusa grajenega javnega dobra