VABILO

Vabim vas na 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 23.2.2017, ob 18:00 v mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

 

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA

  1. Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
  2. Proračun Občine Bovec za leto 2017 – 2. branje
  3. Predstavitev projektne dokumentacije za DOLB (poročevalca: GOLEA, Projekt Nova Gorica)
  4. Sprememba Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem
  5. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parcelah štev. 842/3 in 865/2 k.o. Bovec
  6. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli štev. 4180/35 k.o. (2211) Čezsoča
  7. Informacije o aktualnih zadevah
  8. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

 

 

Lep pozdrav
župan Občine Bovec
Valter Mlekuž

 

Vabljeni k točki 3:

Predstavniki Mahle d.o.o., Hotela Dobra vila, Hotela Mangart, Hotela Kanin, Hotela Sanje ob Soči,
ravnatelj OŠ Bovec

 

GRADIVO

1.točka:
– Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2.točka:
Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2017 – drugo branje
– Proračun 2017 – posebni del
– Proračun 2017 – splošni del
– Proračun – obrazložitve
– Načrt razvojnih programov – NRP 2017 – 2020
– Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec
– Amandma
– Odpis terjatev

4. točka:
– Sprememba Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem

5. točka:
– Sklep o ukinitev javnega dobra na parcelah štev. 842/3 in 865/2 k.o. Bovec

6. točka:
– Sklep o ukinitev javnega dobra na parcelah štev. 4180/35 k.o. (2211) Čezsoča

7. točka:
– Predlog kadrovskega načrta občinske uprave Občine Bovec 2017
– Predlog Spremembe 5. člena Pogodbe o najemu in uporabi Avtodomskega postajališča Dvor Bovec