VABILO

Vabim Vas na 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 26.1.2017, ob 18:00 v mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA

1. Zapisnik 5. izredne, 5. korespondenčne in 15. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
2. Proračun Občine Bovec za leto 2017- 1. branje
3. Letni načrt pridobivanja in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec v letu 2017
4. Sklep o podelitvi koncesije za graditev vlečnice Podi na Kaninu
5. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin
6. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli štev. 452/21 k.o. (2203) Trenta leva
7. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli štev. 4190/12 k.o. (2211) Čezsoča
8. Informacije o aktualnih zadevah
9. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav.

župan Občine Bovec
Valter Mlekuž

GRADIVO

1.točka:
– Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
– Zapisnik 5. korespodenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec
– Zapisnik 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2.točka:
– Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2017
– Proračun 2017 – posebni del
– Proračun 2017 – splošni del
– Proračun – obrazložitve

3. točka:
– Načrt razvojnih programov – NRP 2017 – 2020
– Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec

4. točka:
– Sklep o podelitvi koncesije za graditev vlečnice Podi na Kaninu

5. točka:
– Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin

6. točka:
– Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli štev. 452/21 k.o. (2203) Trenta leva
– Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli štev. 4190/12 k.o. (2211) Čezsoča