Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 12 članov.  Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom drugače določeno.  Občinski svet se konstituira na  prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.

ČLANI OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOVEC

 

 

 

 

Matej Bradaškja, LISTA ZA POSOČJE – BOVEC,

mb.brdon@yahoo.com   tel: 

 

 

 

 

 

Tatjana Komac, LISTA ZA POSOČJE – BOVEC,

tatjana.sladic@gmail.com    tel:

 

 

 

 

 

Mitja Kravanja, LISTA ZA POSOČJE – BOVEC,

mitja.kravanja@siol.net     tel: 

 

 

 

 

 

Bojana Zorč Kravanja, LISTA ZA POSOČJE – BOVEC,

bojana.kravanja@gmail.com    tel: 

 

 

 

 

 

dr. Jurij Žurej, LISTA ZA POSOČJE – BOVEC,

jurij.zurej@icdr.eu    tel: 041 225 533

 

 

 

 

 

Erik Cuder, Županova lista – GRADIMO BOVŠKO NAPREJ,

ecuder3@gmail.com   tel: 040 732 096

 

 

 

 

 

Tjaša Komac, Županova lista – GRADIMO BOVŠKO NAPREJ,

tkomac1976@gmail.com     tel: 040 226 938

 

 

 

 

 

 

Miha Sotlar, Županova lista – GRADIMO BOVŠKO NAPREJ,

odv.sotlar.miha@siol.net    tel: 041 749 373

 

 

 

 

 

Miro Bozja, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA,

mirobozja@gmail.com  tel: 041 650 341

 

 

 

 

 

 

Danijel Krivec, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA,

danijel.krivec@dz-rs.si    tel: 041 458 12

 

 

 

 

 

Adis Hrovat, NAŠA DOLINA NAŠ DOM,

bovec.rafting.team@siol.net      tel: 041 338 308

 

 

 

 

 

Slavka Kenda, SOCIALNI DEMOKRATI,

slavica.kenda@siol.net   tel: 051 322 913