Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 12 članov.  Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom drugače določeno.  Občinski svet se konstituira na  prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.

ČLANI OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOVEC

 


Branko Bradaškja – LISTA ZA BOVŠKO – ŽUPANOVA LISTA
www_branko_bradaskija
Davor Gašperčič – SDS
Davor_Gaspercic
Milan Jojič – LISTA ZA RAZVOJ BOVŠKE
Milan_Jojic
Goran Kavs – SD
download
Tjaša Komac – DeSUS
www_tjasa_komac
Marija Kravanja – SDS
Marija_Kravanja
Danijel Krivec – SDS
www_danijel_krivec
Nives Marka – SD
www_nives_marka_
David Mlekuž – SD
www_david_mlekuz
Valter Mlekuž – SLS
www_valter_mlekuz_sls
Anita Rot – SD
www_anita_rot
Miha Sotlar – SD
www_miha_sotlar