Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 12 članov.  Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom drugače določeno.  Občinski svet se konstituira na  prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.

ČLANI OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOVEC

 


 

 

 

Miha Sotlar, SD, odv.sotlar.miha@siol.net
041 749 373

 

 

 

 

 

Goran Kavs, SD, goran.kavs@siol.net
051 323 248

 

 

 

 

 

Vasja Vitez, SD, vasja.vitez@hotmail.com
051 253 471

 

 

 

 

 

Barbara Leban, SD, leban.barbara@gmail.com
051 430 130

 

 

 

 

 

Jaka Vidmar, SD, jaka.vidmar@gmail.com
041 660 735

 

 

 

 

 

Danijel Krivec, SDS, danijel.krivec@dz-rs.si
041 458 122

 

 

 

 

 

Miro Bozja, SDS, mirobozja@gmail.com
041 650 341

 

 

 

 

 

Adis Hrovat, SDS, bovec.rafting.team@siol.net
041 338 308

 

 

 

 

 

Igor Černuta, SDS, mangtster@gmail.com
051 414 488

 

 

 

 

 

Jernej Skok, Lista za Bovško, jernejskok@gmail.com
031 614 265

 

 

 

 

 

Boštjan Komac, Lista Lepena – Soča- Trenta, kamp.soca@siol.net
031 824 486

 

 

 

 

 

Klavdija Stergulc, SLS