Poziv za zbiranje pobud za pripravo SD OPN Občine Bovec (16.7.2018)

Obrazec – vloga za spremembo OPN

Občina Bovec obvešča, da je zaradi izrednega zanimanja za vlaganje pobud za spremembo in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 2 občine Bovec podaljšala rok za vlaganje pobud do vključno 5.10.2018.

 

 

 

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Letališče SD OPPN1 – skrajšani postopek Uradni list RS št. 35 /2018, 25. 5. 2018

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec SD OPN2 Uradni list RS št. 35 /2018, 25. 5. 2018

 

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN Bovec  Uradni list RS št. 43/2014

2. Odlok o občinskem prostorskem načrtu OPN Bovec   Uradni list RS št. 119/2008

3. Obvezna razlaga druge alinee 25. in 27. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu – OPN Bovec  Uradni list št. 57/2009

4. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Letališče Bovec  Uradni list RS št.21/2011

5. Načrt rasvetljave – Bovec

LEGENDA
RABA
VARSTVO
OPN
GJI – PRIKAZ
GJI

Grafični prikaz občinskega prostorskega načrtaje je dosegljiv tudi na spletnem portalu Prostorskega informacijskega sistema občin.