Katarina Barbara Ostan Koren, direktor

telefon: 05 / 38 41 911
mobitel: 051 361 108
e-mail: obcina.direktor@bovec.si

  • vodenje občinske uprave
  • razporejanje dela med delavce občinske uprave
  • vodenje, spremljanje in analiziranje postopkov in zadev s področja občinske uprave, kadrovskih in drugih zadev