Helena Kravanja

telefon:  05 / 38 41 907
e-mail:  obcina.finance@bovec.si

  • priprava, spremljanje, analiza, poročila – proračun občine
  • turistična taksa

 

Mateja Knez

telefon:  05 / 38 41 906
e-mail: obcina.racunovodstvo@bovec.si

  • obračun plač, pogodb o delu, najemnin
  • zaključni račun proračuna
  • druge naloge, ki spadajo v to področje