Anja Rebek

telefon:  05 / 38 41 904
mobitel: 041 770 688
e-mail: obcina.okolje@bovec.si

 • priprava prostorskih aktov občine
 • vodenje evidenc posegov v prostor
 • nudenje informacij občanom o namembnosti prostora in možnosti gradnje
 • priprava dokumentacije za posege v prostor in druge naloge iz področja za okolje in prost

Miran Šušteršič

mobitel: 051 361 013
e-mail: obcina.okoljep@bovec.si

 • priprava prostorskih aktov občine
 • vodenje evidenc posegov v prostor
 • nudenje informacij občanom o namembnosti prostora in možnosti gradnje
 • priprava dokumentacije za posege v prostor in druge naloge iz področja za okolje in prost

Jernej Leban

telefon:  05 / 38 41 913
mobitel: 051 361 002
e-mail: obcina.gradnje@bovec.si

 • spremljanje investicij na terenu
 • reševanje prostorske problematike občanov v odnosu do javnih površin
 • sodelovanje in nadzor z gospodarskimi javnimi službami in drugimi investitorji pri posegih v prostor