Miran Šušteršič

telefon:  05 / 38 41 904
mobitel: 051 361 013
e-mail: obcina.okoljep@bovec.si

  • priprava prostorskih aktov občine
  • vodenje evidenc posegov v prostor
  • nudenje informacij občanom o namembnosti prostora in možnosti gradnje
  • priprava dokumentacije za posege v prostor in druge naloge iz področja za okolje in prostor

 

 

Klavdij Berginc

telefon:  05 / 38 41 913
mobitel: 051 664 949
e-mail: obcina.gradnje@bovec.si

  • spremljanje investicij na terenu
  • reševanje prostorske problematike občanov v odnosu do javnih površin
  • sodelovanje in nadzor z gospodarskimi javnimi službami in drugimi investitorji pri posegih v prostor