Milojka Kranjc

telefon: 05 / 38 41 908
mobitel: 051 361 041
e-mail: obcina.gospodarstvo@bovec.si

 • gospodarske javne službe
 • komunalne dejavnosti
 • stanovanjske zadeve
 • cestno gospodarstvo

 

 

Cecilija Avsenik

mobitel: 041 302 080
telefon:  05 / 38 41 912
e-mail: cecilija.avsenik@bovec.si

 • upravne zadeve za gostinstvo, trgovino in turizem
 • investicije
 • razvojni programi
 • spodbujanje malega gospodarstva in kmetijstva

 

Andrej Fon

mobitel: 041 728 612
telefon:  05 / 38 41 922
e-mail: obcina.gozdarstvo@bovec.si

 • opravljanje vseh nalog Občine na področju gozdarstva
 • pregled sečišč, terenski ogledi gozdov in nadzor nad izvajanjem sečenj

 

Marjeta Kavčič

telefon:  05 / 38 41 905
e-mail: projektna.pisarna1@bovec.si

Pripravnica za

 • gospodarske javne službe
 • komunalne dejavnosti
 • stanovanjske zadeve
 • cestno gospodarstvo