Marjeta Kavčič

telefon: 05 / 38 41 908
mobitel: 051 361 041
e-mail: obcina.gospodarstvo@bovec.si

  • gospodarske javne službe
  • komunalne dejavnosti
  • stanovanjske zadeve
  • cestno gospodarstvo

 

 

Cecilija Avsenik

mobitel: 041 302 080
telefon:  05 / 38 41 912
e-mail: cecilija.avsenik@bovec.si

  • upravne zadeve za gostinstvo, trgovino in turizem
  • investicije
  • razvojni programi
  • spodbujanje malega gospodarstva in kmetijstva

 

Andrej Fon

mobitel: 041 728 612
telefon:  05 / 38 41 922
e-mail: obcina.gozdarstvo@bovec.si

  • opravljanje vseh nalog Občine na področju gozdarstva
  • pregled sečišč, terenski ogledi gozdov in nadzor nad izvajanjem sečenj