Jožica Kavs

telefon:  05 / 38 41 909
mobitel: 031 354 113
e-mail: jozica.kavs@bovec.si

  • vzgoja in izobraževanje
  • šport
  • socialno varstvo
  • zdravstveno varstvo
  • društva iz družbenih dejavnosti
  • javna dela

Katja Mrakič

telefon:  05 / 38 41 905
e-mail: projektna.pisarna1@bovec.si

  • kultura