Jožica Kavs
telefon:  05 / 38 41 909
mobitel: 031 354 113
e-mail: jozica.kavs@bovec.si

  • vzgoja in izobraževanje
  • kultura
  • šport
  • socialno varstvo
  • zdravstveno varstvo
  • društva iz družbenih dejavnosti
  • javna dela