Priznanja in nagrade Občine Bovec se najvišja priznanja občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in dosežke, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine, življenja v njej ter podobi krajev.

Priznanja in nagrade se podeljujejo občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, skupinam, združenjem in drugim organizacijam ter skupnostim.

Naziv častni občan in plaketo občine se lahko podeli posamezniku, podjetju, zavodu, društvu, skupini, združenju in drugim podeli enkrat. Priznanje in denarno nagrado za dejanja na različnih področjih se lahko podeli večkrat.

O podelitvi priznanj in nagrad Občine Bovec odloča Občinski svet Občine Bovec na predlog Komisije za priznanja in nagrade.

Predlagatelj za podelitev priznanj so lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, društva in druge organizacije in skupnosti.