kontakt: kscezsoca@gmail.com

  • AMBROŽ SKOČIR, Čezsoča 5; PREDSEDNIIK
  • ALOJZ IVANČIČ, Čezsoča 72
  • TJAŠA KOMAC, Čezsoča 134
  • ANTON PREDAVEK, Čezsoča 81
  • VLADO STANIŠIČ, Čezsoča 96 b
  • JOŽEF ZORNIK, Čezsoča 147
  • MAŠA OKROGLIČ, Čezsoča 5