Po obnovi nosilnost ne bo več omejena

Po končani obnovi nosilnost mostu pri Klužah ne bo več omejena, širina vozišča pa bo v skladu s kategorizacijo ceste. V današnjih Primorskih novicah je v prispevku z naslovom: Obetajo se poletne kolone (v priponki), pri eni izmed fotografij naveden napačen podatek, da se bo mostu pri trdnjavi Kluže po obnovi nosilnost povečala na osem

Preberi več...

LETNA SKUPŠČINA TZGP

Letna Skupščine Turistične zveze Gornjega Posočja (TZGP) je bila letos v prostorih Stergulčeve hiše, kjer nudijo vso potrebno infrastrukturo tudi za najzahtevnejše konference. Najprej je vse prisotne pozdravila predsednica TZGP Barbara Podpečan Jesenšek in čestitala vsem predstavnikom turističnih društev za opravljeno delo v preteklem letu. Po soglasni izvolitvi delovnega predsedstva se je skupščina nadaljevala s

Preberi več...

POLNILNICI ZA ELEKTRIČNE AVTOMOBILE TUDI V BOVCU

Trend razvoja okolju prijaznih energetikov v avtomobilski industriji narekuje tudi pristop k postavitvi mreže polnilnic za avtomobile na električni pogon. Danes so v tem smislu potekali pogovori o postavitvi predvidoma dveh polnilnic za električne avtomobile v Bovcu.  Župan Občine Bovec Valter Mlekuž se je skupaj s podžupanom Davorjem Gašperčičem in tajnico Občine Bovec Patricijo Muršič

Preberi več...

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOVEC

Izredna seja je bila sklicana predvsem zaradi obravnave Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici v drugem branju. Na seji pa so svetniki obravnavali še Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2015 in podajali soglasje k imenovanju direktorice Posoškega razvojnega centra Tolmin. Najprej so svetniki potrdili zapisnik 11. redne

Preberi več...

OBNOVA MOSTU PRI TRDNJAVI KLUŽE

Cestno podjetje Nova Gorica je začelo z obnovo mostu čez reko Koritnico pri trdnjavi Kluže, promet pa je semaforsko urejen in se odvija po enem voznem pasu. Nosilnost mosta pri trdnjavi Kluže je bila zaradi dotrajanosti že dlje časa omejena, sanacija mostu pa pomeni pravzaprav novogradnjo, saj bo dosedanji obok ostal zgolj zato, da je

Preberi več...

PRVE KOLESNE BATERIJE KOMPLETIRANE

S pravim pristopom in organizacijo del poteka generalna obnova kolesnih baterij hitro in visoko profesionalno. Kako delavci Kaskaderja pod okriljem organizacije glavnega izvajalca DR. Duhovnik d.o.o. pristopajo k izvedbi del ni prvič presenetilo Pomo, ki dobavlja opremo oziroma originalne dele. Tako je bilo pri demontaži kolesnih baterij s stebrov, ko so demontažo in prevoz v

Preberi več...

JAVNI POZIV ZA DODELJEVANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV

Objavljen je javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev za nove naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti v stanovanjskih stavbah. Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad, je dne 4. 3. 2016 objavil nov javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev za naložbe v stanovanjskih stavbah. Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša

Preberi več...

Srečanje v Tolminu

Vodilni predstavniki slovenskih organizacij v zamejstvu v Italiji so se danes v Tolminu srečali z načelnikom UE Tolmin in posoškimi župani. Pobuda za srečanje je prišla prav s strani vodilnih predstavnikov zamejskih slovenskih organizacij, načelnik UE Tolmin Zdravko Likar pa je z veseljem poskrbel za to, da so se srečanja udeležili tudi župani Občin Bovec,

Preberi več...

DELA NA POSTAJAH KROŽNOKABINSKE ŽIČNICE

Tudi v prejšnjem tednu so zaradi slabega vremena dela potekala v glavnem na postajah A in B krožnokabinske žičnice. Na postajah A in B so bila tako v zadnjem tednu servisirana ali zamenjana vsa kolesa za pomik kabin skozi postajo, prav tako je bilo zamenjanih vseh 55 klinastih jermenov na teh pogonih. Gre za generalno

Preberi več...

SANACIJA ZIDU POKOPALIŠČA

Sanacija vzhodnega zidu bovškega pokopališča se končuje. Občina Bovec je pristopila k sanaciji zaradi nevarnosti, da se zid zruši na spomenike in grobove. Temeljita sanacija je bila nujna, Občina Bovec kot investitor pa za ta poseg namenja proračunska sredstva v višini 12.500,00 €.  Za izvedbo del je bila izbrana družba Posočje d.o.o., sanacija pa je

Preberi več...