Novi ambasador za goriško regijo je Vojko Čermelj, ki se je z vizijo in poslanstvom Programa Svit spoznal v zaključni fazi zdravljenja recidiva raka debelega črevesa. Svoje izkušnje je na sotrpine prenašal že na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Danes je zdrav in želi izkušnje deliti z vsemi ljudmi predvsem pa tistimi, ki imajo pomisleke in odklonilni odnos do poslanstva Programa Svit.

Kako Program Svit rešuje življenja.

 

Januarja 2019 se bo v Bovcu pričel 60-urni brezplačni tečaj nemščine. Poudarek bo na govornem razumevanju in izražanju v nemščini za natakarje ter receptorje. Tečaj je namenjen osebam, ki imajo nekaj minimalnih jezikovnih osnov iz tega jezika (več informacij dobite ob prijavi). Da bomo lahko določili raven zahtevnosti tečaja vas prosim, da rešite uvrstitveni test, ki je dostopen na tej povezavi

UVRSTITVENI TEST

V tečaj se lahko vključijo zaposlene ali brezposelne osebe, z največ srednješolsko izobrazbo.

Izvedenih bo 50 ur organiziranega dela v tečajni obliki, in sicer enkrat tedensko po 3 šolske ure (načeloma od 17.00 do 20.00).

Poleg tečajne oblike bo še dodatnih 10 ur organiziranega samostojnega dela pod mentorstvom učiteljice.

Tečaj bo vodila učiteljica nemškega jezika Andreja Štrukelj.
Lokacija: Podeželsko ustvarjalni center (PUC), Trg golobarskih žrtev 2, Bovec

V kolikor boste tečaj obiskovali, prosim izpolnite (Pred)Prijavo:

Ime in priimek: ______________
Kontakt (e-naslov in tel. št.): ______________________________________
Starost (pod 25 let; 25-29 let; 30-44 let; 45-55 let; več kot 55 let): ___________________
Občina Bivališča: ______________________________
Izobrazba (poklicna, srednja, višja, univerzitetna itd.): _____________________
Status (zaposlen, brezposeln, upokojenec, študent itd.): __________________

Za dodatna pojasnila je dosegljiva na 05/ 38 41 506 ali 051 310 505, patricija.rejec@prc.si

Tečaj je za udeležence brezplačen, saj ga financira MIZŠ in ESS.

  1. Program tečaja
  2. NAŠA LJUDSKA UNIVERZA OD A DO Ž – B kot BONTON. Kaj razkrivajo ostale črke abecede, pa lahko preverite na FB Ljudska univerza Tolmin (album ABECEDA)