Z Ministrstva za infrastrukturo RS so Občino Bovec obvestili, da bodo zaradi zamenjave lesenih odbojnih ograj na posameznih odsekih državne ceste Trenta – Bovec delne zapore, in sicer v času od 30. 3. 2020 do 10. 7. 2020 in od 1. 9. 2020 do 15. 10 2020, med  7.00 in 17.00.

Kot je med drugim zapisano v Dovoljenju za delno zaporo državne ceste, mora biti v času izvajanja del zagotovljen izmenično enosmerni promet, urejen s semaforji. Širina vozišča, po katerem bo potekal izmenično enosmerni promet, mora biti najmanj 2,5 metra, izven delovnega časa pa mora biti vzpostavljen dvosmerni promet. Hkrati lahko postavijo več delovnih zapor, vendar le na način, da je razdalja med sosednjima zaporama najmanj 800m.

Pripravil: MILAN ŠTULC

PROJEKT NMP ZA ZGORNJE POSOČJE: povpraševanje po strokovnem kadru

V Zdravstvenem domu Tolmin se že dlje časa zavedamo problematike zdravstvene oskrbe občanov in dostopnega časa do ustrezne medicinske oskrbe. Načrtujemo širitev oskrbe NMP za naše krajane, zato bomo potrebovali dodaten zdravstveni kader. Naprošamo ustrezne interesente, da izrazijo pripravljenost za zaposlitev v službi NMP v našem zavodu, saj se bomo zaradi obsežnosti projekta s pridobljenimi podatki o razpoložljivem kadru lažje odločili za njegovo realizacijo.

Potreben kader:

srednji zdravstvenik v reševalnem vozilu, diplomirani zdravstvenik v reševalnem vozilu

Kam pošljemo povpraševanje za delo:

po elektronski pošti na naslov: zd.uprava@zd-tolmin.si  ali po pošti na naslov:

ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN

PROJEKT NMP ZA ZGORNJE POSOČJE

Prešernova 6a, 5220 Tolmin.

Rok za oddajo:

do 27.03.2020