Spoštovani občani!

V sklopu priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Bovec vas prosimo za sodelovanje.

Prilagamo vprašalnik, ki se nanaša na posamezna strnjena naselja v Občini Bovec.
Zanima nas vaše mnenje glede funkcionalnosti, prilagodljivosti, uporabnosti, ohranjanja kulturne dediščine, problemov v prostoru itd.
Lahko predlagate tudi rešitve.

Odgovore sprejemamo po pošti ali po e-pošti na obcina.okolje@bovec.si do konca junija 2022.

Zahvaljujemo se za sodelovanje.

PRILOGE:

Vprašalnik-pdf
Vprašanik-doc

Izvajalci del pri Klužah opozarjajo, da je uporaba poti od trdnjave Kluže do zgornje trdnjave zaradi odstranjevanja grmovja in dreves ter labilnih kamnitih gmot nevarna in zato prepovedana. Enako velja za pot od spodnjega parkirišča (vstopnega mesta Kluže) do korit Koritnice.  Prepoved uporabe teh poti velja tudi v času, ko izvajalec ne izvaja del, saj se zaradi nastalega goloseka lahko kamenje vseeno in kadarkoli kruši. S prvim deževjem se bo nevarnost krušenja še povečala.

Izvajalci del in Občina Bovec se zahvaljujemo za razumevanje.

Pripravil: MILAN ŠTULC

Foto: ROBERT KOKOŠIN

 

 


 

Obvestilo o izdaji odločb NUSZ za leto 2021

Obveščamo vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na območju Občine Bovec, da je MF, Finančni urad Nova Gorica dne 7.10.2021  izdal odločbe za odmero NUSZ za leto 2021.

Pri letošnji odmeri NUSZ se upošteva novi veljavni Odlok in uradni podatki o stanovanjskih oz. poslovnih površinah iz registra nepremični pri GURS-u. V mesecu juliju je bil informativni izračun poslan vsem zavezancem,  v izdanih odločbah so upoštevane vse prejete utemeljene pripombe in napake, ki jih je Občinska uprava prejela do konca meseca septembra.

Osnova za odmero NUSZ za zazidano stavbno zemljišče  je površina vseh zaprtih delov stavbe (tudi kleti, podstrešja,..), odštejejo se le odprti prostori ( balkoni, terase, lože). NUSZ se odmerja tudi za  garaže, če so vpisane v kataster stavb in imajo svojo stavbno številko. Pri poslovnih površinah pa  se NUSZ odmeri tudi od zunanjih parkirišč,skladišč,..

Glede na višino  odmere se obveznost  poravna v enem ali več  obrokih. Prvi obrok  zapade v plačilo 22.11.2021.

Če se obveznost poravnava v dveh obrokih je rok za plačilo drugega obroka 21.1.2021.

Ko se  obveznost iz naslova NUSZ poravna v štirih obrokih,  zapadejo v plačilo na sledeči način:

  1. obrok: 22. 11. 2021
  2. obrok: 22. 12. 2021
  3. obrok: 21. 01. 2022
  4. obrok: 21. 02. 2022

S Finančne uprave RS opozarjajo, da se mora pritožba vložiti skladno s pravnim poukom na odločbi, in sicer pri organu, ki je odločbo izdal ( Finančni urad Nova Gorica, Gradnikove brigade 2, 5000 Nova Gorica najkasneje do 8.11.2021.

Občina bo pri reševanju pritožb  pozvana s strani FURS-a za  podajanje mnenja, zato je v nekaterih primerih bolje predhodno pridobiti  obrazložitev in informacijo pri Občinski upravi, preden je pritožba oddana FURS-u. Vprašanja oz. informacije  naslovite  na e-naslov obcina.info@bovec.si  ali po telefonu 05/3841901 (Marjeta Kavčič).

V izogib nastalim neskladjem pri nadaljnjih odmerah NUSZ zavezancem svetujemo, da občinski upravi sproti sporočajo vse okoliščine, ki vplivajo na odmero NUSZ (nakup, prodaja, najemno razmerje…).