Znak evropske dediščine (ZED) je pobuda Evropske komisije za boljše poznavanje skupne evropske zgodovine, dediščine in vrednot. Namen ZED je poudarjati in krepiti občutek pripadnosti Evropski Uniji pri evropskih državljanih, zlasti mladih. Znak evropske dediščine spreminja nekdanje meje v mostove, spodbuja medkulturni dialog in ustvarja občutek pripadnosti združeni Evropi.

Fotografski natečaj je ena od izobraževalnih in promocijskih dejavnosti evropskega projekta EHL@N – mreženje nosilcev Znaka evropske dediščine. Organizator tekmovanja je projektni konzorcij EHL@N, ki ga zastopata vodja projekta Burghauptmannschaft Österreich – Imperial Palace Vienna in Združenje lokacij Znaka evropske dediščine. Cilj natečaja je promocija temeljnih vrednot ZED, ki izhajajo iz načela svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic, kulturne in jezikovne raznolikosti, strpnosti in solidarnosti in ki jih prepoznavamo pri nosilcih Znaka evropske dediščine. Tema natečaja bo osredotočena na lokacije ZED – na prireditve, ki tam potekajo, in vse vrste dejavnosti, ki promovirajo evropsko dediščino. Slike mora spremljati osebna zgodba, vezana na lokacijo ZED in vrednote, ki jih ta predstavlja.

Natečaj je odprt za javnost – sodelujejo lahko državljani vseh držav ob upoštevanju vseh formalnih in tehničnih zahtev. Natečaj je odprt za vse zainteresirane amaterje in profesionalne fotografe. Udeleženci bodo razvrščeni v dve starostni skupini: mladina – do 30 let (vključno s 30) in odrasli – nad 31 let.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni 9. maja 2021 na spletni strani in družabnih omrežjih organizatorja tekmovanja ter na spletnih straneh evropskih ustanov, ki sodelujejo v strokovni žiriji. Zmagovalci bodo prejeli denarno nagrado v vrednosti 500 €.

Vprašanja v zvezi z natečajem in prošnje za dodatne informacije pošljite organizatorju natečaja (Mesto Lublin – projektni partner EHL@N):

– Katarzyna Czerlunczakiewicz, e-pošta: kczerlunczakiewicz@lublin.eu
– Michał Trzewik, e-pošta: mtrzewik@lublin.eu

Slovensko društvo Hospic, kot nevladna in neprofitna organizacija, ki pomaga bolnikom, njihovim svojcem, žalujočim in otrokom svoje delovanje nadaljuje tako, kot je to v osnovi začrtano. Naše delo ni izgubilo smisla ali pomembnosti temveč ravno nasprotno.

V času epidemije Sars Covid 19 je postalo jasno, da je le bližina in človeška nesebična pomoč tisto, kar šteje. Ostali smo Ljudje.

Za Človeka gre in mi smo tukaj za vse vas, ko nas boste potrebovali.

Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je podpisal začasno Odredba o oprostitvi plačila najemnine za poslovne prostore v lasti Občine Bovec, do katere so upravičeni najemniki, ki zaradi omejitve ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS ne morejo opravljati svoje dejavnosti.

Na ta način želi Občina Bovec upravičenim najemnikom vsaj delno omiliti posledice izpada prihodkov zaradi prekinitve poslovanja v času razglašene epidemije v RS:

»Zdelo se mi je prav, da poslovnim subjektom, ki zaradi epidemije bolezni Covid-19 ne morejo poslovati, stopimo naproti in se odrečemo najemnini, ki jo sicer plačujejo za poslovne prostore in površine v lasti Občine Bovec. Odločili pa smo se tudi, da ta Odredba velja od dneva, ko je epidemija stopila v veljavo, torej od 19. 10. 2020 naprej, in bo veljala do prenehanja širjenja nalezljive bolezni Covid-19 oziroma do preklica s strani Občine Bovec. Tudi o tem bomo javnost obvestili preko naše spletne strani oziroma na krajevno običajen način,« je ob podpisu Odredbe povedal župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

ODREDBA

Zapisal: MILAN ŠTULC