Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin
Tumov drevored 6, 5220 Tolmin

Direktorica: Jerneja Berginc
tolmin@kcktolmin.
www.kcktolmin.si

 

 

 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin je ena od 58 splošnih knjižnic v Sloveniji. Kot javni zavod so jo leta 1994 ustanovile tri posoške občine. Knjižnično dejavnost zagotavlja na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v organizacijskih enotah: osrednja knjižnica v Tolminu, krajevna Knjižnica Kobarid, krajevna Knjižnica Bovec in Potujoča knjižnica. Delež financiranja Občine Bovec je v skladu s številom prebivalstva po podatkih statističnega urada in se vsakoletno spreminja (cca 16,66 %).

 


Posoški razvojni center
Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin

Direktor: Simon Škvor
info@prc.si
www.prc.si

 

 

Delovno področje Posoškega razvojnega centra je predvsem spodbujanje razvoja v treh posoških občinah: Bovec, Kobarid in Tolmin in sicer na področjih podjetništva, razvoja človeških virov in razvoja podeželja. Poleg tega pa Posoški razvojni center povezuje razvojne projekte posameznih občin in si prizadeva za sprejem specifičnih razvojnih spodbud za Zgornje Posočje na državnem nivoju, pripravlja in izvaja prioritetne projekte v regionalnih in državnih razvojnih planih ter kandidira za evropske in domače razvojne pomoči. Občina Bovec ima v Posoškem razvojnem centru 16.95% lastniški delež.

 


Javni zavod turizem Dolina Soče
Rupa 17, 5230 Bovec

 

Direktor: Viljam Kvalič
info@dolina-soce.si
www.soca-valley.com

 

 

Javni zavod za turizem Dolina Soče prestavlja in zastopa turistično ponudbo Bovca, Kobarida, Tolmina in Kanala s širšo okolico. Smaragdna Soča je najbolj znana po številnih aktivnostih na divjih vodah. Dolina Soče s pestro ponudbo privablja vse adrenalinske navdušence in ljubitelje aktivnosti na prostem, poleg vodnih športov je predvsem priljubljeno pohodništvo in kolesarjenje, na voljo pa so še mnoge druge aktivnosti. Kraji v dolini Soče imajo tudi bogato kulturno dediščino in zgodovino, ki popestri aktivne počitnice.

 


Zdravstveni dom Tolmin
Prešernova ulica 6A, 5220 Tolmin

 

Direktor: Gaudencio Lucas Triep
zd.uprava@zd-tolmin.si
www.zd-tolmin.si

 

 


Komunala Tolmin
Poljubin 89h, 5230 Bovec

Direktor: Mitja Costantini
info@komunala-tolmin.si
www.komunala
-tolmin.si

 

 

Komunala Tolmin d.o.o. je javno podjetje in opravlja komunalno dejavnost na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Podjetje ima glavnino poslovnih prostorov v Industrijski coni Poljubinj, prostori v Kobaridu in Bovcu pa so v objektih čistilnih naprav. Komunala Tolmin izvaja v občini Bovec odvoz odpadkov, vzdrževanje in upravljanje kanalizacije, vzdrževanje vodovoda, vzdrževanje cest in pogrebno in pokopališko dejavnost. Nekatere krajevne skupnosti imajo pokopališča tudi same v upravljanju.

 


Osnovna šola Bovec
Rupa 17, 5230 Bovec

Domov

Ravnatelj: Denise Šuler Rutar
os.bovec@guest.arnes.si
solabovec.si

 

 

 

Osnovna šola Bovec je javni vzgojno-izobraževalni zavod s sedežem v Bovcu.  V sestavi zavoda delujejo:

  • centralna šola v Bovcu,
  • zunanji oddelek v Soči,
  • zunanji oddelek na Žagi,
  • organizacijska enota otroškega vrtca

 

 


 Sončni Kanin, družba za turizem in storitve d.o.o.
Dvor 43, 5230 Bovec

Direktorica: Manuela Božič Badalič

www.kanin.si

Sončni Kanin d.o.o. je ustanovljen z namenom upravljanja, vzdrževanja, urejanja in promocije smučarskega centra na Kaninu ter vseh objektov in naprav, povezanih s tem centrom.

 


DOLB Bovec
Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec

Direktor: Branko Hrast

 

Javno podjetje za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec je ustanovila Občina Bovec z namenom izvajanja izbirne gospodarske javne službe za proizvodnjo in dobavo toplote za daljinsko ogrevanje (oskrba s toplotno energijo). . Edini družbenik (100%) tega podjetja je Občina Bovec.