Občina Bovec

objavlja Vabilo k oddaji ponudb za namestitev omrežja WiFi4EU

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Zaradi slabih vremenskih razmer in zaradi tega slabih pogojev za ogled terena ter pripravo ustreznih ponudb Občina Bovec podaljšuje rok za oddajo ponudb za namestitev omrežja WiFi4EU oz. za dostavo ponudbe prve faze v zvezi s tem zbiranjem ponudb za en teden, to je iz 5.10.2020 do 12.00 na 12.10.2020 do 12.00, tako da se celoten postopek, torej tudi dostava ponudbe druge faze ter pogajanja, zamakne za en teden. Rok izvedbe naročila izbranega ponudnika ostaja enak, 15.12.2020.

Za podrobne informacije v zvezi s točkami, ki so predmet povpraševanja, se lahko obrnete tudi na Roberta Kokošina, upravnika objektov Občine Bovec, tel.: 041/304 337.

Rok za dostavo ponudbe prve faze je ponedeljek, 12.10.2020 do
12. ure na e-naslov skrbnice projekta
cecilija.avsenik@bovec.si .

Glede na prejeta zastavljena vprašanja posredujemo še nekatera pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe:

  1. Kolona v OBR_3 IN OBR_4 z dikcijo »stroški namestitve WiFi4EU omrežja (brez DDV)« se podvaja, ker mora biti v ponudbi identična, pri čemer v OBR_3 sledita koloni »stroški vzdrževanja in upravljanja omrežja za 36 mesecev brez DDV« ter »stroški naročnine za storitev internet za 36 mesecev brez DDV«, pri OBR_4 pa mora biti pred kolono »stroški namestitve WiFi4EU omrežja brez DDV« podana natančna specifikacija opreme in storitev, ki so predmet predračunske vrednosti namestitve, ki se jo vpiše za vsako posamezno dostopovno točko posebej.
  2. Ponudbo morajo ponudniki pripraviti sami. Občina Bovec za namen vzpostavitve WiFi4EU točk ni namensko pridobivala nobenih dovoljenj in soglasij, zato se morajo ponudniki opreti izključno na lastne zmogljivosti in njihovo že razpolagajoče omrežje možnih povezav in obstoječe električne priključke ter za postavitev opreme tudi predvideti obveznost pridobitve dovoljenj/soglasij. Ker Občina Bovec tehničnih rešitev, med drugim tudi za vzpostavitev zunanje točke na Plužnah in Virju, ne pozna, je tudi povpraševanje zastavila dvofazno, tako da ponudniki morajo sami predvideti logistiko postavitve, lahko tudi variantno. Po proučitvi prispelih ponudb se bo naročnica odločila, katere točke bo umestila v drugo fazo zbiranja ponudb ter po prispelosti ponudb druge faze izvedla pogajanja ter se v skladu s podanimi merili odločila za izvajalca.

Rok za dostavo ponudbe  je potekel.