Bovec, 13. 11. 2018

Občina Bovec objavlja
Javno naročilo male vrednosti za Izgradnjo Ribiške hiše v Kalu-Koritnici –
1. faza.

Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN007833/2018-W01.

Prijava je možna samo elektronsko preko e-JN.
Razpisna dokumentacija s prilogami je dosegljiva na Portalu JN.

Zaradi obsežnosti datotek je celoten PZI za objekt Ribiške hiše naložen na
tej spletni povezavi.

Ribiška hiša Celota ZIP

Prijava je možna do 4.12.2018 do 10.00.