Bovec, 27.1.2020

Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin In Kanal ob Soči je 27. 1. 2020 na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo Izvajanje tehničnih nalog v zvezi z vzdrževanjem plovbnega območja in upravljanjem vstopno izstopnih mest na reki Soči in na reki Koritnici.

Rok za oddajo ponudb preko sistema e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si je torek, 4. februar 2020, do 11.00.

Zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti v fizični obliki na naslov: MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, Trg svobode 2, 5222 Kobarid najkasneje do roka za prejem ponudb (prejemna teorija) – torek, 4. februar 2020, do 11.00.

Menično izjavo in menico ponudniki oddajo v zapečateni ovojnici z obvezno navedbo »NE ODPIRAJ – ZAVAROVANJE – NAROČILO 430-0001/2020« in z obvezno navedbo pošiljatelja.

Številka JN na portalu javnih naročil: JN000401/2020-W01

Rok za oddajo ponudb je potekel.