Bovec, 5.3.2020

Občina Bovec obvešča da, je na portalu javnih naročil  objavljeno naročilo CESTA SOČA – MIŠJA VAS – UREDITEV PRIKLJUČKOV

 Oznaka naročila je  JN001435/2020-W01.

DOKUMENTACIJA

 

– Razpisna dokumentacija
– Načrt cestne razsvetljave
– Hidrološko – hidrotehnična analiza
– Prometna infrastruktura
– Varnostni načrt
– Popis del z oceno stroškov

 

Rok za sprejem vprašanj na PJN je 19.03.2020 do 10:00
Rok za podaja odgovorov na PJN je 23.03.2020 do 10:00
Rok za prejem garancije za resnost ponudbe na naslov naročnika je 27.03.2020 do 10:00
Rok za oddajo ponudb je 27.03.2020 do 10:00