Bovec, 11.2.2020o

Občina Bovec objavlja javno naročilo

Izdelava projektne dokumentacije za ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec – 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku

Rok za prejem ponudb je 27.02.2020 do 12:00.