Bovec, 27.09.2019

Občina Bovec obvešča da, je na portalu javnih naročil 27.09.2019 objavljeno naročilo Izdelava druge spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Bovec (SD OPN-2)  Oznaka naročila je JN006768/2019-B01.

DOKUMENTACIJA

Javno naročilo je  objavljeno tudi na  portalu EU, številka objave   2019/S 188-457562.


Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje je potekel.