DRŽAVNA POMOČ – DEMINIMIS

LETO 2017

Porocanje_De Minimis_2017  OB1

Porocanje_De Minimis_2017  TD

LETO 2018

Porocanje_De Minimis_2017  OB2

Porocanje_De Minimis_2017  OB3

LETO 2019

Porocanje_De Minimis_2018  OB1

Porocanje_De Minimis_2018  OB2

Porocanje_De Minimis_2019  OB1

 

DRŽAVNA POMOČ – SKUPINSKE IZJEME

LETO 2018

Državna pomoč – skupinske izjeme (kmetijstvo)

LETO 2019

Državna pomoč – skupinske izjeme (kmetijstvo)

 

SUBVENCIJE ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU TURIZMA IN PRIREDITEV ZA LETI 2018 IN 2019

Leto 2018

Leto 2019