• ŽUPNIJSKA KARITAS BOVEC
    Trg golobarskih žrtev 10, 5230 Bovec
    Dežurstvo vsak 1. ponedeljek v mesecu.
    Kontaktna številka 068 663333