OBČINSKI SVET SPREJEL PREDLOG CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE BOVEC

Občinski svet občine Bovec je na svoji 25. redni seji potrdil in sprejel Celostno prometno strategijo Občine Bovec.

Bistvo strateškega dokumenta, ki v ospredje postavlja cilje in ukrepe za razvoj trajnostne mobilnosti v občini s poudarkom na človeku in okolju prijaznimi načini potovanja (pešačenje, kolesarjenje, javni potniški promet), je v samem pristopu.

Ena bistvenih posebnosti je aktivno sodelovanje strokovnjakov, splošne javnosti občanov in drugih aktivnih deležnikov v prometu, zato se vsem iskreno zahvaljujemo za udeležbo na javnih razpravah in delavnicah, pri oblikovanju vizije prometne ureditve, v anketnih raziskavah in intervjujih.

 

Brošura celostne prometne strategije Občine Bovec