Vabim vas na 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec,  ki bo v četrtek, 23.01.2020 ob 18. uri  v  mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

 

DNEVNI RED

  1. Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
  2. Proračun občine Bovec za leto 2020- 2. branje
  3. Soglasje k imenovanju direktorja Posoškega razvojnega centra Simona Škvora
  4. Poročilo Nadzornega odbora Občine Bovec o opravljenem nadzoru za leto 2018
  5. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

 

Lep pozdrav.

župan Občine Bovec

Valter Mlekuž

 

Vabljeni:

– Simon Škvor k točki 3
– Vojko Kovačič k točki 4

 

1. točka:
– Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
– Proračun občine Bovec za leto 2020 – NRP
– Proračun občine Bovec za leto 2020 – ODLOK
– Proračun občine Bovec za leto 2020 – Posebni del
– Proračun občine Bovec za leto 2020 – Splošni del
– Proračun 2020 – Obrazložitve
– Obrazložitve po seji odborov
– Amandma – svetniki
– Amandma – občina

3. točka:
– Soglasje k imenovanju direktorja Posoškega razvojnega centra
– Prijava na delovno mesto
– Življenjepis
– Vizija delovanja

4. točka:
– Poročilo nadzornega odbora

5. točka:
– Predlog novih sklepov o določitvi parkirnih površin
– Predlog sklepa
– Sklep električna polnilnica
– Cenik električna polnilnica