VABILO

Vabim Vas na 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec,  ki bo v četrtek, 19.12.2019, ob 18. uri  v  mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

DNEVNI RED:

  1. Zapisnik 7. redne seje in Poročilo 4. in 5. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Bovec
  2. Odlok o spremembi Odloka o parkiranju v Občini Bovec – 2. branje
  3. Proračun občine Bovec za leto 2020
  4. Sprememba cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanje s komunalnimi odpadki
  5. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Tolmin
  6. Cenik za električno polnilnico
  7. Sklep o vključitvi Občine Bovec v “Konzorcij 17”
  8. Informacija o začasnem financiranju proračuna občine Bovec za čas od 1.1. do 31.3. 2020
  9. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav.
župan Občine Bovec
Valter Mlekuž

Vabljeni:
– Berti Rutar k točki 4
– Gaudencio Lucas Triep k točki 5

GRADIVO:

– Vabilo na 8. redno sejo Občinske sveta Občine Bovec

1. točka:
– Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
– Poročilo 4. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Bovec
– Poročilo 5. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Bovec

2. točka:
– Sklepi o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec
– Odlok o spremembi Odloka o parkiranju v Občini Bovec – 2. branje

3. točka:
– Proračun občine Bovec za leto 2020 – NRP
– Proračun občine Bovec za leto 2020 – ODLOK
– Proračun občine Bovec za leto 2020 – Posebni del
– Proračun občine Bovec za leto 2020 – Splošni del
– Proračun 2020 – Obrazložitve
– Kadrovski načrt 2020 – 2021
– Letni načrt gospodarjenja z stvarnim premoženjem Občine Bovec

4. točka:
– Sprememba cen oskrbe s pitno vodo…
– Zapisnik odbora za gospodarstvo

5. točka:
– Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Tolmin

6. točka:
– Cenik za električno polnilnico

7. točka:
– Sklep o vključitvi Občine Bovec v “Konzorcij 17”