Vabim vas na 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec,  ki bo v petek, 11.10.2019, ob 18. uri  v  mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

 

DNEVNI RED

 1. Zapisnik 1. in 2. izredne seje in Poročilo 3. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Bovec
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici-prva obravnava
 3. Odlok o spremembi Odloka o parkiranju v Občini Bovec
 4. Polletni obračun proračuna
 5. Rebalans proračuna občine Bovec za leto 2019
 6. Poročilo o poslovanju v poletni sezoni z zaprosilom za dodatna finančna sredstva za pokrivanje izgube iz 2018
 7. Soglasje k nakupu rezervnih delov
 8. Potrditev cenika za smučarske karte
 9. Soglasje k novemu Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Sončni Kanin, vključno z novim Katalogom delovnih mest v javnem zavodu
 10. Kratko poročilo o izvedenih aktivnostih občine Bovec v zeleni shemi slovenskega turizma
 11. Plan dela Aviofun d.o.o.
 12. Imenovanje članice Nadzornega odbora
 13. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

 

Lep pozdrav.

župan Občine Bovec

Valter Mlekuž

 

 

Vabljeni:

k točki 2: Suzana Konec, Patricija Cimprič, Marko Matajurc

k točkam 6,7,8,9: Rok Ovsenik, Petra Jaksetič in Marko Mlekuž

k točki 10: Alenka Rutar

k točki 11: Damijan Cehner

 

GRADIVO:

1. točka:
– Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
– Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
– Poročilo 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
– Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici (neuradno prečiščeno besedilo)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici

3. točka

– Osnutek Odloka o spremembi Odloka o parkiranju v Občini Bovec
– Sklepi o določitvi parkirnih površin v občini Bovec

– Skica neposredne bližine parkirišča – predlog OU

4. točka:
– Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2019

5. točka:
– Rebalans NRP 2019-2022
– Rebalans 2019 – obrazložitve
– Odlok o rebalansu 2019
– Rebalans – posebni del
– Rebalans – splošni del

6. točka:
 – Poročilo poslovanja v poletni sezoni

7. točka:
– Soglasje o nakupu rezervnih delov

8. točka:
– Potrditev cenika za smučarske karte

9. točka:
– Predlog nove sistematizacije
– Sprejeti sklepi Sveta zavoda Sončni Kanin

10. točka:
– Poročilo o izvedenih aktivnostih Občine Bovec v zeleni shemi slovenskega turizma

11. točka:
– Plan dela Aviofun

12. točka:
– Imenovanje članice Nadzornega odbora