Vabim Vas na nadaljevanje  6. redne sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v sredo, 19.6.2019, ob 18. uri  v  mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

DNEVNI RED

12. Sanacijski program Javnega zavoda Sončni Kanin
13. Sistemizacija delovnih mest v vrtcu ter cena vrtca
14. Razdelilnik po ukrepih za malo gospodarstvo
15. Nadzorni odbor: Poročilo za leto 2018 in Letni program nadzora za leto 2019
16. Letališče Bovec: Letno poročilo 2018
17. Vzdrževanje gozdnih cest
18. Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Bovec na območju Občine Bovec v letu 2018
19. Poročilo Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu
20. Predlog cene toplotne energije za DOLB Bovec
21. Sklep o ukinitvi javnega dobra parcele št. 965 k.o. (2207) Bovec
22. Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro
23. Predlog višin parkirnine za parkirišče Virje
24. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav.

župan Občine Bovec:

Valter Mlekuž,l.r.

 

 

Vabljeni:

-Rok Ovsenik  (12)

-Iztok Kenda (13)

-Vojko Kovačič (15)

-Damjan Cehnar (16)

-Dragan Marković (17)

-Damjan Žagar (18)

-Matjaž Černuta (19)

– Hrovat Silvo (20)

 

 

12. točka:
– Sanacijiski plan Javnega zavoda Sončni Kanin

20. točka:
– Statut javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije Dolb Bovec d.o.o.
– Razpis za direktorja Dolb Bovec
– Predlog sklepa za imenovanje direktorja
– Predlog sklepa za potrditev novih cen

23. točka:
– Predlog višin parkirnine za parkirišče Virje