VABILO

Vabim Vas na 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v petek, 19. 5. 2023, ob 18. uri v veliki dvorani Stergulčeve hiše v Bovcu.

DNEVNI RED

 1. Zapisnik 1. izredne seje in zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Bovec
 2. Letno poročilo družbe Sončni Kanin d.o.o. za leto 2022
 3. Imenovanje komisije za novi Kanin
 4. Sprememba cenika vozovnic za smučišče Kanin (poletje 2023)
 5. Dodelitev upravljanja objekta Trg golobarskih žrtev 47, Bovec (prenovljen objekt bivše Nove KBM) za namen TIC Bovec Turizmu Dolina Soče
 6. Dodelitev upravljanja trdnjave Kluže Turizmu Dolina Soče
 7. Urejanje prometa in problematika parkiranja v Občini Bovec
 8. Imenovanje predstavnikov Občine Bovec v Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu, Varnostni sosvet ter Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska;
 9. Predlog Sklepa o izplačilu nadomestila članom Občinske volilne komisije za naknadne volitve člana KS Žaga v volilni enoti 2 – Log Čezsoški
 10. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2022
 11. Ukinitev javnega dobra
 12. Vprašanja, pobude in predlogi
 13. Razno

 

Z lepimi pozdravi
župan Občine Bovec
Valter Mlekuž, l. r.

Vabljeni:

K točki 2:

 • Manuela Božič Badalič (direktorica družbe Sončni Kanin d.o.o.)
 • Marko Gorjanc (predsednik Nadzornega sveta družbe Sončni Kanin d.o.o)

K točki 4:

 • Manuela Božič Badalič (direktorica družbe Sončni Kanin d.o.o.)

K točki 5 in 6:

 • Viljam Kvalič (direktor Turizem Dolina Soče)

K točki 7:

 • Suzana Konec (direktorica Medobčinske uprave)
 • Vojko Fon (Medobčinska uprava)
 • Janko Volarič (Medobčinska uprava)
 • Damjan Žagar (načelnik PP Bovec)

K točki 10:

 • Zmago Skobir (predsednik Nadzornega odbora Občine Bovec)

 

GRADIVO:

1. točka:
– Vabilo na 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec
– Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Bovec
– Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
– Letno poročilo družbe Sončni Kanin d.o.o. za leto 2022

4. točka:
– Sprememba cenika vozovnic za smučišče Kanin (poletje 2023)

5. točka:
– Pogodba o opravljanju in gospodarjenju s stavbo 837 k.o. 2207 Bovec
– Dodelitev upravljanja objekta Trg golobarskih žrtev in Trdnjave Kluže Turizmu Dolina Soče
– Sklep občinskega sveta o upravljanju za Turizem Dolina Soče

6. točka:
– Pogodba o upravljavljanju in gospodarjenju s trdnjavo Kluže
– Sklep občinskega sveta o upravljanju trdnjave Kluže – Turizem Dolina Soče

8. točka:
– Poročilo 1. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

9. točka:
– Predlog Sklepa o izplačilu nadomestila članom Občinske volilne komisije za naknadne volitve člana KS Žaga v volilni enoti 2 – Log Čezsoški

10. točka:
– Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2022
– Zaključni račun leto 2022 – POROČILO
– Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2022 – SKLEP

11. točka:
– Ukinitev javnega dobra

12. točka:
– Imenovanje novega člana Skupščine Komunale Tolmin d.o.o