VABILO

Vabim Vas na 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 24.01.2019 ob 18. uri  v  mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

DNEVNI RED:

 1. Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta
 2. Imenovanje podžupana
 3. Sestava odborov in komisij Občine Bovec (ker je seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 17.1.2019, boste gradivo dobili naknadno)
 4. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Bovec
 5. Mnenje Občinskega sveta Občine Bovec o utemeljenosti pokrivanja območja občine z radijskim programom:
  – Radio center
  – Rock Radio
  – Radio 1
  – Radio Robin
  – Radio Alpski val
  – Primorski val
 6. Delavnica – Vprašanja članov občinskega sveta v zvezi s problematiko Javnega zavoda Sončni Kanin
 7. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

GRADIVO:
1. točka:
– Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta

2. točka:
– Sestava odborov in komisij Občine Bovec

3. točka:
– Sklep o financiranju političnih strank v Občini Bovec

4. točka:
– Mnenje o utemeljenosti pokrivanja območja občine z radijskim programom

 

 Lep pozdrav!
Župan Občine Bovec:
Valter Mlekuž

 

Vabljen:
– Marjan Skornišek