VABILO 

Vabim Vas na 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 22. 2. 2018 ob 1800  v mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

DNEVNI RED:

 1. Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
 2. Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin
 3. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. – 2 branji združeni
 4. Akt o dopolnitvi Akta o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.
 5. Statut Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.
 6. Letno poročilo Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. za 2017 s predlogom za pokrivanje bilančne izgube
 7. Poslovni načrt Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. za 2018
 8. Potrditev statuta Javnega zavoda za turizem dolina Soče
 9. Obravnava in sklepanje o predlogu Sprememb in dopolnitev Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici
 10. Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt Gasilski dom z večnamensko dvorano Srpenica
 11. Proračun Občine Bovec za leto 2018 – 2. branje
 12. Sklep za odpis osnovnih sredstev za leto 2017
 13. Informacije o aktualnih zadevah
 14. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav
Župan Občine Bovec
Valter Mlekuž

Poročevalci:
– Jožica Štendler (točka 2)
– Rajko Leban (točke 3-7)
– Mia Kravanja (točka 9)
– Danijel Krivec (točka 10)

GRADIVO:
1. točka:
– Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
– Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin
– Obrazložitev Odloka sveta knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

3. točka:
– Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.

4. točka:
– Akt o dopolnitvi Akta o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.

5. točka:
– Statut Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.

6. točka:
– Letno poročilo Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.
– Povzetek poslovnega načrta Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. za 2018

7. točka:
– Poslovni načrt Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. za 2018

8. točka:
– Potrditev Statuta Javnega zavoda za turizem dolina Soče
– Statut javnega zavoda dolina Soče

9. točka:
– Odlok o spremebah in dopolnitvah odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in reki Kortinici
– Obravnava in sklepanje o predlogu Sprememb in dopolnitev Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici

10. točka:
– Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt Gasilski dom z večnamensko dvorano Srpenica

11. točka:
– Zapisnik odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe
– Sklep o odpisu terjatev
– Proračun 2018 ODLOK – drugo branje
– Proračun 2018 obrazložitev sprememb do drugega branja (2)
– Predlog kadrovskega načrta občinske uprave Občine Bovec za leto 2018
– Proračun 2018-splošni del – drugo branje
– Proračun 2018-posebni del – drugo branje
– Proračun 2018 NRP – drugo branje

12. točka:
– Sklep za odpis osnovnih sredstev za leto 2017