VABILO 

Vabim Vas na 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec,  ki bo v četrtek, 24. 6. 2021 ob 18. uri  v  mali dvorani kulturnega doma v Bovcu.

DNEVNI RED

  1. Zapisniki 16. redne, 4. izredne, 11 in 12. korespondenčne seje;
  2. Rebalans proračuna občine Bovec za leto 2021;
  3. 3. Predlogi za podelitev občinskih priznanj za leto 2021;
  4. Poročilo o gospodarjenju z gozdovi v lasti občine Bovec v letu 2020;
  5. Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2021;
  6. Načrtovanje dela vrtca ter predlog sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2021/22;
  7. Cena programov vrtca za šolsko leto 2021/22;
  8. Določitev dodatnih parkirnih površin v občini Bovec;
  9. Ukinitev javnega dobra
  10. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav.

Župan Občine Bovec:
Valter Mlekuž

 

Vabljeni:
k točki 5: Dragan Marković
k točki 6 in 7: predstavnik Osnovne šole Bovec

 

GRADIVO

1. točka:
– Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
– Zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Bovec
– Zapisnik 11. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec
– Zapisnik 12. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
– Odlok o Rebalansu Občine Bovec za leto 2021-3
– Rebalans 2021-3 – NRP 2021 – 2024
– Rebalans 2021-3 – obrazložitev
– Rebalans 2021-3 – posebni del
– Rebalans 2021-3 – splošni del

3. točka:
– 3. Predlogi za podelitev občinskih priznanj za leto 2021 in obrazložitve

4. točka:
– Poročilo o gospodarjenju z gozdovi v lasti občine Bovec v letu 2020

5. točka:
– Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2021

6. točka:
– Načrtovanje dela vrtca ter predlog sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2021/22

7. točka:
– Cena programov vrtca za šolsko leto 2021/22

8. točka:
– Določitev dodatnih parkirnih površin v občini Bovec

9. točka:
– Ukinitev javnega dobra parceli številka 8103/5 k.o. 2207 Bovec
– Ukinitev javnega dobra parceli številka 4191/7 k.o. 2211 Čezsoča
– Ukinitev javnega dobra parceli številka 2616/36 k.o. 2213 Srpenica

10. točka:
– Plakatna mesta za referendumsko kampanijo – Zakon o vodah