Spoštovani.

 

Vabim vas na 4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Bovec v zvezi z gradnjo Doma starejših občanov Bovec, ki bo potekala v četrtek, 29. 4. 2021, ob 18. uri, preko ZOOM-a.

 

 

DNEVNI RED

  1. Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2021
  2. Razno

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

župan Občine Bovec

Valter Mlekuž

GRADIVO:

– Rebalans 2021-2– NRP 2021 – 2024
– Rebalans 2021-2– obrazložitev
– Rebalans 2021-2– posebni del
– Rebalans 2021-2– splošni del
– Odlok o Rebalansu 2021-2