Vabim vas na 3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 2.7.2020, ob 18. uri  v  veliki dvorani Stergulčeve hiše.

DNEVNI RED

  1. Poročilo o poslovanju Javega zavoda Sončni Kanin
  2. Preoblikovanje Javnega zavoda Sončni Kanin (2. branje)
  3. Vprašanja, predlogi in pobude članov Občinskega sveta

Lep pozdrav.

župan Občine Bovec
Valter Mlekuž

 

 

GRADIVO:

1. točka:
 – Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta občine Bovec

2. točka:
– Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v SONČNI KANIN d.o.o. (čistopis)
– Obrazložitev Sprejema  Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin
– Odlok o upravljanju žičniških naprav na smučišču kanin in prevozu potnikov s krožno kabinsko žičnico (čistopis)
– Obrazložitev odloka o koncesiji

3. točka:
– Sklep o financiranju političnih strank v Občini Bovec