O čezmejni reki Soči, njeni lepoti, simboliki in ogroženosti so se v soboto, 13. 5. 2023, v Štarancanu pogovarjali župan Občine Bovec Valter Mlekuž, župan občine Štarancan Riccardo Marchesan, župan Občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon ter poznavalca reke Soče, pisatelja Andrea Bellavite iz Gorice in Siniša Grmovšek iz Bovca.

Pogovorno srečanje sta vodila novinar Roberto Covaz iz Tržiča in predsednik kulturnega doma v Gorici Igor Komel. Prvič sta se srečala župan Občine Bovec, v kateri izvira reka Soča, Valter Mlekuž in župan Občine Štarancan, v kateri se reka Soča izliva v morje, Riccardo Marchesan. Tako je reka Soča simbolično povezala župane, pisatelje in kulturnike.

Vsi trije župani so se veselili srečanja in izrazili željo, da bi botrovalo tesnejšemu sodelovanju. Zavedajo se pomena Soče, njene lepote, ki jo je treba varovati pred neželenimi posledicami intenzivnega gospodarskega izkoriščanja. V zgornjem delu toka se mednje uvršča tudi turizem z rafti in kajaki, ki je postal že preveč množičen, južneje pa so problem jezovi, energetika, Salonit Anhovo, na italijanski strani pa črpanje vode za kmetijske potrebe.

Igor Komel je omenil fizične in simbolične mostove, ki povezujejo oba naroda. Covaz je spomnil na most v Kanalu, Bellavite pa je izpostavil tri solkanske mostove, in sicer železniškega z največjim kamnitim obokom na svetu, cestnega, ki po Osimu čez italijansko ozemlje  povezuje  Brda z Novo Gorico in zdaj še kolesarsko brv,  ki naj bi postala osrednja toka celovite kolesarske povezave od izvira reke Soče do njenega izliva.

»Želim si, da bi bila ta kolesarska povezava realizirana čim prej, če le mogoče do EPK 2025, saj bi lahko  postala ena najlepših rečnih kolesarskih stez v Evropi in bi se skupaj s kolesarsko stezo Alpe Adria Salzburg – Gradež ter stezo vzdolž  jadranske obale spojila v sistem, ki bi gotovo privabil velik del v Evropi rastočega trajnostnega kolesarskega turizma,« je dejal Bellavite in spodbudil prisotne župane k zavzemanju za realizacijo in promoviranjem pri drugih županih Občin ob reki Soči.

»V Občini Bovec že pospešeno gradimo kolesarske poti, do konca leta 2024 pa si obetamo kolesarske povezave vsaj v treh Občinah Zgornjega Posočja. Pravkar je v zaključni fazi gradnja kolesarske poti od Bovca do Čezsoče, od tam do Loga Čezsoškega je kolesarska pot že vzpostavljena, po vkopu kablovoda do Kobarida pa bo tam nastala krasna kolesarska povezava, ki bo potekala po večini ob reki Soči,« je poudaril župan Občine Bovec Valter Mlekuž, ki se je strinjal, da so kraji ob Soči za obiskovalce zanimivi tudi zaradi zgodovine, ki je bila zlasti med prvo svetovno vojno zelo kruta.

»Ta spomin naj bo vsem v svarilo, da Soča ne bo nikdar več krvava tekla,« je zaključil Mlekuž.

Po zapisu v Primorskem dnevniku pripravil: MILAN ŠTULC

Foto: ARHIV KD GORICA