Pravi pristop Občine Bovec k izbiri strokovno najprimernejše in najustreznejše urbanistične, arhitekturne in krajinsko–arhitekturne rešitve, projektiranja in pristopa h gradnji Športne dvorane Bovec, pohvalijo tudi v nekaterih specializiranih medijih.

Članek, objavljen v spletni reviji Mojmojster.net, ugotavlja, da postaja Bovec z gradnjo moderne športne dvorane mikaven skozi vse leto, tudi ob slabem vremenu.

»Z javnim natečajem je bila izbrana strokovno najprimernejša in najustreznejša urbanistična, arhitekturna in krajinsko–arhitekturna rešitev. V nadaljnjih korakih je bil izbran tudi izdelovalec projektne dokumentacije za novogradnjo športne dvorane. Na obravnavanem območju namreč Občina Bovec že gradi novogradnjo športnega objekta z vsemi potrebnimi spremljajočimi prostori, povezovalnim hodnikom do osnovne šole in pripadajočo zunanjo ureditvijo, zunanjimi športnimi igrišči, otroškim igriščem in parkirišči,« so uvodne besede članka v spletni reviji Mojmojster.net.

Ker so s člankom zadeli bistvo pravega pristopa k izbiri strokovno najprimernejše in najustreznejše urbanistične, arhitekturne in krajinsko–arhitekturne rešitve, projektiranja in pristopa h gradnji, smo se odločili OMOGOČITI BRANJE TUKAJ.

zapisal: MILAN ŠTULC

foto: ARHIV OBČINE BOVEC