Raziskave kažejo, da se med zbranimi e-odpadki nahaja 2% še delujočih aparatov in dobro je, da jih zajamemo, saj jim tako lahko podaljšamo njihovo življenjsko dobo. Družba ZEOS d.o.o., v ta namen po Sloveniji postavlja kotičke za ponovno uporabo.

Dva sta postavljena tudi skupaj s Komunalo Tolmin d.o.o., in sicer eden na Zbirnem centru Bovec in eden na Zbirnem centru Volče. Postavljena sta v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom »Še sem uporaben«, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.

Predaja kotičkov za ponovno uporabo

V Zbirnem centru Volče je bila 23. februar 2023 uradna predaja obeh kotičkov. Občine Bovec, Kobarid in Tolmin so se  s pogodbo zavezale k skupnemu cilju zbrati čim več aparatov, ki jih bodo lahko predali v ponovno uporabo.

Direktor ZEOS, d.o.o. Emil Šehić: »Potrošniška družba smo in proizvajamo vedno več e-odpadkov, vedno več je drobne elektronike, ki jo ljudje instinktivno kupujejo in zelo hitro zavržejo med odpadke. V preteklosti smo v sklopu projektov že poskrbeli za odpadno elektroniko z mrežo uličnih zbiralnikov, sedaj v sklopu novega projekta pa želimo zajeti tudi druge elemente krožnega gospodarstva. Veseli smo, da je bilo pri nas sicer tudi že prej nekaj infrastrukture za ponovno uporabo, ampak elektronika je vedno specifična zaradi tehnike in varnosti, zato smo sedaj postavili kotičke, ki so namenjeni prav še delujočim aparatom. Ne samo količine e-odpadkov, tudi ozaveščenost ljudi se je pri nas v zadnjih letih dvignila, zato mislim, da bodo kotičke ljudje lepo sprejeli.«

 Direktor podjetja Komunala Tolmin d.o.o. Mitja Costantini: »Ljudje smo na splošno zelo potrošniško naravnani. Različni proizvajalci nas z domiselnimi reklamami, akcijskimi pogoji in kreativnimi novostmi konstantno nagovarjajo k nakupu najrazličnejših aparatov in naprav, ki jih pogosto žal kmalu zavržemo ali zamenjamo, čeprav še vedno delujejo. Običajno niti ne pomislimo, da lahko pokvarjen aparat popravimo – takoj pomislimo, da potrebujemo novega/novejšega. Slogan #Še sem uporaben nam jasno sporoča cilj projekta Life Spodbujamo e-krožno. Večini električnih aparatov se namreč z minimalnimi popravili ali vzdrževalnimi posegi lahko bistveno poveča življenjska doba in na drugi strani zmanjša količina odpadkov. Če pa si že zaželimo novega, pa seveda vedno obstaja tudi nekdo, ki bo skladno s pregovorom »za nekoga smet, za drugega zaklad«, v našem starem aparatu našel dodano vrednost zase. Komunala Tolmin je s svojo vizijo zavezana trajnosti ter družbeno odgovornemu ravnanju. Projekt #Še sem uporaben neposredno sledi tem usmeritvam ter, čeprav z relativno majhno gesto zbiranja še uporabnih električnih aparatov, zasleduje mnogo večjo filozofijo – filozofijo krožnega gospodarstva. V tem kontekstu Komunala Tolmin vzpostavlja možnost, da stare še delujoče aparate pripeljemo v (nove) kotičke ponovne uporabe v Zbirni center Bovec ali Zbirni center Volče. S tem ponudimo možnost, da aparati s pomočjo pregledov usposobljenih strokovnjakov in morebitnih manjših popravil dobijo novega uporabnika. V projektu smo partnersko povezani s podjetjem ZEOS, ki ima na tem področju številne izkušnje ter plemenito poslanstvo krožnega gospodarstva na slovenskem prostoru živi in uveljavlja že vrsto let. Za Komunalo Tolmin in Posočje je to majhen korak v sklopu družbeno odgovornega ravnanja, a hkrati velik simbolični apel k trajnostnemu delovanju slehernika.«

Kaj se zbira v kotičkih in kaj se zgodi z zbrano opremo

V kotičkih se zbira aparate, ki so delujoči in primerni za ponovno uporabo:

  1. belo tehniko – pralne stroje, hladilnike, pečice, male gospodinjske aparate
  2. zabavno elektroniko – radie, zvočnike, LCD televizije in monitorje, svetila, računalniško opremo
  3. orodje za dom in vrt; skratka vse naprave, ki delujejo na elektriko ali baterije.

Vsem zbranim aparatom na zbirnih centrih se skozi postopek priprave za ponovno uporabo preveri funkcionalnost in električno varnost in se jih vrne na trg po primerni ceni. Vabljeni vsi občanke in občani, da sodelujete v zbiralni akciji in prinesete svoj še delujoči aparat v kotička ter poskrbite, da bo dobil novega lastnika.

Dodatne informacije: Urša Dolinšek / T: 01 235 52 55 / E: urska.dolinsek@zeos.si / W: krozno.zeos.si

URNIKI ZBIRNIH CENTROV

Pripravil: MILAN ŠTULC