RAZGLAS
o najdenem vozilu

Lastnika zapuščenega vozila (znamka in tip): MITSUBISHI CARIZMA
Barva: MODRA
Reg. št.: BREZ REGISTRSKIH TABLIC
Identifikacijska št. vozila-VIN (šasija): XMCSNDA1AWF000109

ki se je nahajalo v naselju Žaga, zraven objekta s hišno številko 74, na parceli 778/1, katastrska občina 2212 Žaga in je bilo na podlagi Odredbe o odstranitvi zapuščenega vozila št.: 354-003/2022-5, izdane 13.12.2022 odpeljano dne 21.12.2022 ob 13.15 uri v hrambo v varovani prostor od pooblaščenega izvajalca odvoza zapuščenih vozil Komunala Tolmin d.o.o., Poljubinj 89f, 5220 Tolmin izbranega izvajalca odvoza zapuščenih vozil Ortis d.o.o., Zatolmin 1d, 5220 Tolmin na lokaciji Na logu 7, Tolmin,

POZIVAM

da pri izvajalcu za odstranitev in hrambo zapuščenih vozil (Ortis d.o.o., Na logu 7, Tolmin) prevzame zgoraj navedeno vozilo v času hrambe vozila (najkasneje do 21.03.2023). Po izteku navedenega datuma bo vozilo prodano ali uničeno. Stroške odstranitve in hrambe zapuščenega vozila se obračuna po veljavnem ceniku.

Celoten razglas.