Danes so predstavniki Javnega zavoda Dolina Soče in podjetja Instrumentation Technologies iz Solkana v veliki dvorani Stergulčeve hiše v Bovcu na novinarski konferenci predstavili sistem monitoringa na reki Soči.

V uvodu je odločitev za uvedbo monitoringa plovil na reki Soči in dosedanje poteze predstavil direktor Javnega zavoda Dolina Soče Viljem Kvalić. Sistem monitoringa na reki Soči je razvijalo podjetje Instrumentation Technologies iz Solkana, od letošnjega avgusta naprej pa je sistem poskusno že deloval, je povedal Kvalić:

»To so naprave, ki beležijo število in vrste plovil na reki. Končno smo prišli do zaključka projekta, začetega leta 2020, potem pa se je razvoj tudi zaradi covid razmer nekoliko upočasnil. Na reki Soči je bilo namreč premalo plovil, da bi se sistem naučil prepoznavati različna plovila. Najprej smo načrtovali prepoznavnost štirih različnih plovil, trenutna odločitev pa je, da se v testnem obdobju omejimo na prepoznavnost kajakov in raftov. V prihodnje lahko seveda sistem prepoznavnosti različnih plovil nadgradimo, saj se pojavljajo tudi neka nova plovila. Ta se od zgornjega toka pa do jezera na Mostu na Soči tudi bistveno razlikujejo med seboj.«

Sistem monitoringa plovil na reki Soči je bil uveden zaradi končne ugotovitve števila različnih plovil, saj je bilo zadnja leta stanje na reki občasno nevzdržno.  Tudi Ministrstvo za okolje in prostor, TNP in MGRT pripravljajo in se usklajujejo s pripravo novega Zakona o varovanju naravnega okolja, ki bo urejeval pogoje v turistično najbolj izpostavljenih območjih z največjo koncentracijo turistov.

»Situacijo lahko izboljšamo samo na en način. Najprej potrebujemo ustrezne podatke. Ta sistem monitoringa bo dal neko objektivno sliko, pridobljeni podatki pa bodo pomagali upravljavcu plovbe po reki Soči in vsem Občinam ustanoviteljicam pri pripravi Odlokov. Ti pa bodo pripravljeni na način, da bomo lahko razvijali kakovosten turistični produkt s spoštovanjem ohranjanja naravnega okolja. Zanimivo je, da je bilo na začetku projekta glede monitoringa nekaj dvomov, predvsem s strani športnih agencij, taisti ljudje pa so letos že spraševali, kdaj bo projekt zaživel, saj je kakovost plovbe po reki Soči drastično padla. Izkušnja uporabnikov vsekakor ni bila taka, kot bi si jo želeli. Zato si s projektom želimo doseči večjo varnost, boljše razumevanje okolja in simbiozo med uporabniki oziroma izvajalci aktivnosti na reki Soči,« je med drugim še poudaril direktor Javnega zavoda Dolina Soče Viljem Kvalić.

Uroš Jerman, vodja skupine za razvojne projekte pri Instrumentation Technologies in Leon Škapin, sistemski inženir iz istega podjetja, tudi operativec, ki je spremljal razvoj vključno s postavitvijo sistema na bregovih reke Soče, sta predstavila sam sistem, kako deluje in kakšne rezultate bo ponudil. Na bregovih reke Soče je postavljenih 6 takih posameznih enot, ki so tudi energijsko popolnoma avtonomne:

»Sistem deluje v treh korakih. V prvem enota s kamero zazna plovila in jih označi, v drugem koraku začne določati tip plovila in določi, ali je to raft ali kajak, ko to prečka navidezno črto pa sistem doda še več podatkov, kot je čas prehoda. Poudarjam, da se slika ne shrani med podatke, temveč se shrani samo tip plovila in časovna značka. V tretjem, zadnjem koraku, se podatki o tipu, številu in času prenesejo v oblak, in je preko internetne povezave dostopen končnemu uporabniku« je delovanje sistema poenostavljeno razložil Leon Škapin.

Novinarje je zanimalo, če je na voljo že kakšen podatek o številu plovil od začetka testnega delovanja sistema, v odgovoru pa je bilo najprej opozorjeno na dejstvo, da zaradi nizkega vodostaja in posledično veliko manj plovila na reki ni bilo mogoče dobiti realne slike. Kljub temu pa je vendarle mogoče izpostaviti datum 4. september letos, ko je v Čezsoči vstopilo nekaj več kot 100 kajakov. 36 jih je plulo mimo izstopno-vstopnega mesta Boka, okoli 70 pa jih je izstopilo. Na ta dan sta tam izstopila samo 2 rafta, kar pa je bilo glede na izjemno nizek vodostaj pričakovano. Drugačna slika je bila 2. 9. na izstopno-vstopnem mestu Trnovo ob Soči, kjer je izstopilo 51 raftov in 96 kajakov.

Te številke nekako kažejo samo na to, kako sistem deluje, niso pa pravi kazalnik, saj je bila zaradi nizkega vodostaja plovba bistveno omejena in posledično teh številk ni mogoče upoštevati kot pravi pokazatelj resnične obremenjenosti reke. Realno štetje se bo začelo za začetkom sezone 2023.

»Projekt je, vključujoč celostni razvoj, ovrednoten na slabih 125.00,00 €. Trenutno bomo mi skrbniki sistema, smo se paže pogovarjali z našimi ustanovitelji in upravljavcem Medobčinsko upravo, da bo te podatke prejemal upravljavec plovbe po reki Soči,« pa je ob koncu dodal direktor Javnega zavoda Dolina Soče Viljem Kvalić.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC