16. novembra 2022 je v prostorih PRC potekal sestanek predstavnikov Občin in podjetij, pogovarjali pa so se o skupnem projektu »Partnerstvo za kadre«.

Občino Bovec je po pooblastilu župana Valterja Mlekuža zastopala direktorica Uprave Občine Bovec Katarina Barbara Ostan Koren.  Dogovorili so se, in taki so bili tudi končni sklepi, da podjetja in Občine podpirajo izvajanje projekta v naslednjem petletnem obdobju, da so seznanjeni s planom aktivnosti in višino financiranja za leto 2023 in ga soglasno podpirajo, Posoški razvojni center pa bo spremljal, kako se bodo izvajale aktivnosti v obdobju trajanja projekta in bo ob večjih odstopanjih podal predlog spremembe financiranja.

Projekt financirajo družbe Mahle Electric Drives Bovec d.o.o. , TKK d.o.o., ITW Appliance components d.o.o., Hidria d.o.o, Gostol TST d.d., Siapro d.o.o., Salonit Anhovo d.d. in Plastik SI d.o.o. ter seveda Občina Bovec, Občina Kobarid, Občina Tolmin in Občina Kanal ob Soči. Nosilec projekta je Posoški razvojni center.

»Osnovnošolci in gimnazijci bodo tudi v naslednjih petih letih lahko spoznavali podjetja v Posočju in se dodatno seznanjali s tehniškimi poklici v okviru projekta »Partnerstvo za kadre«.  Predstavniki petih velikih in treh manjših podjetij, predstavniki štirih občin in Posoški razvojni center smo se na sestanku dogovorili, da podpiramo aktivnosti v okviru projekta, saj mladim omogočajo dodaten vpogled v tehniške poklice in s tem lažjo odločitev za nadaljnje šolanje,« so po končanem sestanku zapisali pri PRC.

Pripravil: MILAN ŠTULC

Foto: PRC