Danes popoldne je v podružnični šoli na Žagi  potekala predstavitev aktualnega stanja na mostu v Log Čezsoški, ukrepov, ki bodo realizirani v najkrajšem času ter tistih, ki bodo realizirani predvidoma v dveh ali treh letih.

Ob županu Občine Bovec Valterju Mlekužu so se s strani Občine Bovec predstavitve udeležili že direktorica občinske uprave mag. Katarina Barbara Ostan Koren, Jernej Leban in Marjeta Kavčič.

V uvodu je zbrane nagovorila predsednica KS Žaga, kamor spada tudi Log Čezsoški, Tina Žagar, in napovedala sogovornika. V nadaljevanju je župan Občine Bovec Valter Mlekuž v kratkem predstavil dosedanje aktivnosti na omenjenem mostu in morda najbolj ponazoril realno stanje s prvo izjavo:

»Kakorkoli gledamo, smo imeli srečo v nesreči. Sicer se je zgodilo tisto, česar smo se najbolj bali, in sicer, da je most v veliko slabšem stanju od pričakovanega ob pristopu k obnovi, vendar smo lahko po drugi strani zadovoljni, da smo se obnove lotili in odkrili vse velike pomanjkljivosti in poškodbe mostu ter se s tem izognili neslutenim posledicam. Posledično smo angažirali enega največjih strokovnjakov na področju gradnje mostov, Metoda Krajnca, dipl. ing. grad., ki se mu na tem mestu tudi zahvaljujem, da je tako hitro pristopil k reševanju zadev,« je bil konkreten župan Valter Mlekuž in besedo predal Krajncu.

Ta je predstavil realno stanje mostu in se zavzel ter krajanom predstavil njegov predlog, da se most usposobi do te mere, da bi lahko v naslednjih dveh ali treh letih služil svojemu namenu za osebna vozila oziroma za vozila do skupne teže največ 15 ton.

»Potem bi lahko sprojektirali nov most, ki bo s končnim radiusom služil tudi za prevoz z večjimi tovornjaki. Sam bi predlagal most z enim lokom brez sredinskega stebra, diagonalno z enega brega na drugega, ker se bo tak tudi lepo vklapljal v okolje. V stari most je nesmiselno vlagati denar, saj lahko rekonstrukcija stane več kot novogradnja, most pa bo še vedno star in bo na levem bregu Soče še vedno obstajal problem izvozne krivine zaradi skale. Predlagam začasno rešitev z vgradnjo vozne armiranobetonske plošče, izvedbo hidroizolacije ali pa preplastitev z asfaltno prevleko. Tako bi zagotovo zdržal do izgradnje novega mostu.«

Krajane je zanimalo predvsem, kako hitro bi lahko izvedli dela za zagotovitev prevoznosti obstoječega mostu, saj je obvozna cesta pod Polovnikom zaradi padanja kamenja na vozišče že sedaj nevarna, v zimskem času  pa praktično neprevozna. Župan Občine Bovec in sodelavci so povedali, da se bo moral aktualni izvajalec del do jutri izreči, če se lahko nemudoma in z dovolj velikim številom delavcev loti predlaganih del, v nasprotnem primeru bo Občina Bovec kot investitor najela drugega izvajalca. Dela bo moral izvajalec začeti izvajati že v začetku prihodnjega tedna, po besedah Metoda Krajnca, dipl. ing. grad., pa bi morali dela zaključiti v desetih do štirinajstih dneh, seveda v odvisnosti od vremenskih razmer.

Na predstavitvi je bil prisoten tudi predstavnik Ministrstva za okolje in prostor Ervin Vivoda, saj se župan Občine Bovec Valter Mlekuž za gradnjo novega mostu nadeja tudi pomoči države.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC