Med 16. in 22. septembrom obeležujemo Evropski teden mobilnosti (ETM), ki spodbuja k aktivnejši uporabi trajnostne mobilnosti. Ob ETM so se v sodelovanju z Občino Bovec in Osnovne šole Bovec odvili nekateri dogodki, za katere lahko rečemo, da so v popolnosti uspeli.

Letošnji slogan ETM je Trajnostno povezani, glavna usmeritev pa je bila letos namenjena ozaveščanju o prednostih hoje ali kolesarjenja za prihod v šolo, seveda pa tudi uporaba javnih prevoznih sredstev. V ta namen je bil v letošnjem ETM organiziran »Pešbus«, pri čemer so prostovoljci iz različnih koncev Bovca učence peš pospremili do šole. Seveda ostaja želja, da bi to postala stalna praksa.

V ponedeljek, 19. 9. 2022, so se učenci od 4. do 6. razreda pravzaprav skozi zabavo naučili veliko koristnega, ko so pred Gasilskim domom Bovec skozi program JUMICAR, ki ga je financirala Občina Bovec, v vožnji z avtomobilčki spoznavali prometne znake in pravila cestnega prometa.

Osrednji dogodek pa je bil v torek, 20. 9. 2022, na osrednjem bovškem trgu, ki je bil v času trajanja dogodka zaprt za ves promet. Najprej so učenci reševali kviz in se na ta način ozaveščali o pomenu trajnostne mobilnosti, nato pa sta na trgu učence in njihove spremljevalce pozdravila in nagovorila župan Občine Bovec Valter Mlekuž in ravnateljica OŠ Bovec Denise Šuler Rutar.

» Odločili smo se, da letos Občina Bovec in OŠ Bovec skupaj pripravimo več dogodkov, od delavnic v Stergulčevi hiši, do voženj z avtomobilčki za spoznavanje cestnoprometnih predpisov in tega dogodka na osrednjem bovškem trgu. Za ta namen smo trg z veseljem zaprli za ves promet. Iskreno se zahvaljujem ravnateljici in vsem učiteljem in mentorjem, da ste tako zvesto pristopili k organizaciji ETM, zahvaljujem se tudi vsem sodelujočim predavateljem in seveda prostovoljcem, brez katerih bi bilo življenje na Bovškem bistveno drugačno. Moram reči, da me ta novi veter v jadrih Osnovne šole Bovec nadvse veseli, saj se stalno nekaj novega dogaja in me vedno znova presenetite s kakšnimi novimi predlogi, ki jih kot župan Občine Bovec tudi z veseljem podprem. Imejmo danes lep dan, ki je hkrati poučen, koristen in zabaven,« je v svojem nagovoru poudaril župan Občine Bovec Valter  Mlekuž.

Športna pedagoga Miha in Peter sta poskrbela za jutranje razgibavanje in k temu povabila tudi župana Občine Bovec Valterja Mlekuža, ki se je povabilu z veseljem odzval in telovadil skupaj z učenci.

V veliki dvorani Stergulčeve hiše se je odvijali Trajnostna delavnica in Turistična delavnica, slednjo sta  vodila turistična delavca Peter Dakskobler in Nataša Hvala, foto-orientacija pa je potekala pod mentorstvom učitelja Slavka. Učiteljica likovne umetnosti Kristina Gruden je pripravila ustvarjalno delavnico, predstavniki GRS pa so predstavili svojo dejavnost in aktivnosti od nudenja prve pomoči do različnih pristopov reševanja v gorah in ob drugih nesrečah. Nuša Bremec iz podjetja Mahle je predstavila izdelavo ekološke baterije in osnovne karakteristike električnega avtomobila.

Učenci 1. in 2. razreda ter otroci iz vrtca so se v spremstvu policista in redarja sprehodili po Bovcu in spoznavali varne poti, dan pa so zaključili z atraktivnim nastopom plesnih akrobatov skupine Go-breakers.

Več lahko najdete NA TEJ POVEZAVI

Po zapisu MARIJANE BON pripravil MILAN ŠTULC

Foto: ROBERT KOKOŠIN