Cesta Bovec – Kobarid je bila v zadnji ujmi na odseku Trnovo-Kobarid zelo poškodovana oziroma je polovico ceste pri stopnicah na Tonovcov grad odneslo.

To je za prebivalce občine Bovec in še posebej gospodarske družbe na Bovškem pomenilo pravo katastrofo, zato je bilo hitro ukrepanje družbe Kolektor CPG izjemnega pomena.

Delavci družbe Kolektor CPG d.o.o., so takoj po končani ujmi našli ustrezno rešitev, pristopili k sanaciji cestišča in delali tudi ponoči, da so v pičlih štirih dneh cesto ponovno usposobili za ves promet.

»Priznam, da sem bil tudi sam presenečen nad tako hitrim ukrepanjem, zato me toliko bolj veseli, da jim je uspelo tako hitro zagotoviti ponovno prevoznost ceste Bovec-Kobarid. Zato želim družbi Kolektor CPG d.o.o. izraziti tudi javno pohvalo in zahvalo, verjamem pa, da lahko to storim v imenu vseh prebivalcev Bovškega, še posebej gospodarskih družb. Seveda se zahvaljujem tudi vsem pripadnikom Civilne zaščite, gasilcem in vsem službam, ki so takoj pristopile k odstranjevanju nanosov na cestišča in odstranjevanju dreves na cestiščih po vsej občini. Živimo na občutljivem območju, zato je tak pristop še toliko več vreden,« so iskrene besede župana Občine Bovec Valterja Mlekuža po zadnji ujmi.

Za osebna vozila je bil sicer vzpostavljen obvoz po novozgrajeni spodnji cesti Otona-Kobarid, pri čemer se je po eni strani pokazala nujnost takega obvoza na območju, kjer se taki dogodki lahko kadarkoli ponovijo, po drugi strani pa tudi, da je tak obvoz neprimeren za daljše zaprtje glavne ceste. Za dostavna vozila oziroma le nekoliko večje tovornjake, pa tudi za avtobusni prevoz že z manjšimi avtobusi, je ta obvozna cesta neprimerna.

Zapisal: MILAN ŠTULC

Foto: PGD KOBARID, OBČINA KOBARID, MILAN ŠTULC