Občina Bovec je danes prejela predlog rešitve za vzpostavitev prevoznosti mostu v Log Čezsoški. Na osnovi videne problematike je bila odločitev investitorja, Občine Bovec, da se v nadaljevanju čim prej izvedejo nujni sanacijski posegi za prevoznost mostu, pod predhodnimi prometnimi in obremenitvenimi pogoji, in sicer za obdobje 2-3 let.

V tem času pa bo naročnik pristopil k izgradnji nadomestnega mostu, ki bo ustrezal
vsem kriterijem. Pri odločitvi za novi nadomestni most je obstoječega potrebno sanirati z dograditvijo nove voziščne tlačne plošče in krova.

V predlogu za vzpostavitev prevoznosti obstoječega mostu, ki ga je pripravil odgovorni projektant Metod Krajnc, dipl.inž.gradb., je natančno določen način pristopa k celostni statični sanaciji. Izračun kaže, da je most po predvidenem posegu sposoben prevzeti obtežbo 5 ton na os ali skupne teže do 15 ton, ob predpostavki, da je na mostu samo eno vozilo s to skupno težo.

Župan Občine Bovec Valter Mlekuž bo poskušal sestanek z lokalnimi prebivalci oziroma uporabniki omenjenega mostu sklicati še v tem tednu, na njem pa bo predstavljen podroben pristop k sanaciji obstoječega mostu in prometni režim, ki bo veljal do takrat.

Pripravil: MILAN ŠTULC