Ob gasilskem domu z večnamensko dvorano na Srpenici je staro igrišče popolnoma prenovljeno. Urejene so tribune, igralno površino so najprej preplastili z grobo in asfaltno prevleko, ob ugodnih vremenskih razmerah in stabilnih temperaturah pa so položili še posebno zaključno plast.

Spomnimo, da je Občina Bovec s proračunom za leto 2019 namenila sredstva za investicijo izgradnje Gasilskega doma z večnamensko dvorano Srpenica. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano Gasilskemu društvu Srpenica, Občina Bovec pa je s pridobitvijo služnosti na zemljiščih soinvestitor gradnje. Dela je izvajala po zbiranju javnih ponudb izbrana najugodnejšega družba, podjetja VG5 iz Ljubljane. Z njimi je bila 5. 7. 2019 podpisana pogodba, k izvedbi del je izvajalec pristopil 10. 7. 2019, in že kmalu je bilo videti, da je zelo hitro in kakovostno izvajal načrtovana dela. Predviden zaključek del je 31. 7. 2020, a so objekt, brez zunanje ureditve, dokončali celo pred predvidenim rokom.

Zaradi koronavirusnih razmer se je slovesno odprtje zavleklo v letošnje leto, zdaj pa na Srpenici stoji objekt, ki ob gasilskem domu služi še številnim drugim namenom. Največji vzporedni doprinos je večnamenska športna dvorana, ki jo v času gradnje bovške športne dvorane za telovadbo uporabljajo tudi učenci OŠ Bovec. Velik je tudi interes za druge športne aktivnosti. V objektu so uredili še mladinsko sobo, v enem od pisarn je v nadstropju svoje mesto našla pisarna Krajevne skupnosti Srpenica, orodja iz bovškega fitnesa so prav tako postavili v enega izmed večjih prostorov tega novega objekta, in tudi ta je odlično zaseden, v najvišji etaži pa sta urejeni dve sejni sobi z vso potrebno infrastrukturo. Večja bo lahko služila tudi kot predavalnica za izobraževanje mladih gasilcev, ker je ob njej postavljena priročna kuhinja, pa bo pripravna tudi za druge dogodke in prireditve.

Sicer pa na Srpenici vidijo pridobitev kot posebno usklajenost z medgeneracijskimi in sonaravnimi razvojnimi cilji, ki uveljavljajo načela trajnosti kot temeljna kakovostna merila na vseh področjih razvoja, vključno s ciljem trajnostnega obnavljanja prebivalstva in preprečevanjem razvojne izključenosti posameznih področij države.

Za zunanjo ureditev je bil izbran izvajalec Konec d.o.o., gradnjo, opremo in nadzor pa so financirali Občina Bovec iz občinskega proračuna, Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ter Fundacija za šport, in sicer v razmerju Občina Bovec 93.361,59€, MOP 22.916,66€ in Fundacija za šport 28.137,00€. Dokončanje igrišča spada v sklop zunanje ureditve.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC